MARKO ČELEBONOVIĆ / RANI PERIOD 1923-1930 / NOVEMBAR-DECEMBAR 2018.