14

14

__________

ĐORĐE IVAČKOVIĆ
izložbeni katalog br. 14 (Galerija RIMA, 5-14.11.2011)

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Nevena Martinović, Đorđe Ivačković / Biografija / Katalog radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Nikola Miljković
GRAFIČKI DIZAJN: Milena Vučković

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski (latinica)
REPRODUKCIJE U BOJI: 19 radova
CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com