16

16

__________

TAMARA RAKIĆ
izložbeni katalog br. 16 (Galerija RIMA, 23.3-2.4.2012)

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Slobodan - Giša Bogunović, Pravac / Biografija / Katalog radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Nemanja Maraš, Branko Maričić, Boško Matijašević
GRAFIČKI DIZAJN: Milena Vučković

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski (latinica)
REPRODUKCIJE U BOJI: 21 rad
CENA: 300 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com