22

22

__________

ZDRAVKO JOKSIMOVIĆ
skulpture i crteži
izložbeni katalog br. 22 (Galerija RIMA, 19-29.04.2013)

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Nenad Radić, Erotizam duha: o crtežima Zdravka Joksimovića / Biografija / Katalog radova
FOTOGRAFIJE RADOVA: Zdravko Joksimović
GRAFIČKI DIZAJN: Saša Pančić

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski / latinica
REPRODUKCIJE U BOJI: 15 radova
CENA: 300 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com