30

30

__________

MILAN BLANUŠA
izložbeni katalog br. 30 (Galerija RIMA, 14-31.10.2014)

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Ljiljana Ćinkul, Sizif ili koje je njegovo novo/pravo ime, danas, septembra 2014?
FOTOGRAFIJE RADOVA: Milan Blanuša
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski (latinica)
REPRODUKCIJE U BOJI: 15 radova
CENA: 300 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com