31

31

__________

VLADIMIR VELIČKOVIĆ
CRTEŽI 1955-1965.
izložbeni katalog br. 31 (Galerija RIMA, 1-21.11.2014)
IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Nevena Martinović, Rani crteži Vladimira Veličkovića (1955-1965): od pojedinačne traume do nasilja kao stanja čoveka
PREVOD: Ksenija Todorović
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović
GRAFIČKI DIZAJN: Isidora M. Nikolić

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski (latinica) / engleski
REPRODUKCIJE U BOJI: 16 radova
CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com