7

7

_____________

VLADIMIR VELIČKOVIĆ
rani radovi
izložbeni katalog br. 7 (Galerija RIMA, 19.6-1.7.2010)

IZDAVAČ: Galerija RIMA, Kragujevac
TEKST: Slobodan Lazarević, Slikarev skriveni potpis / Biografija / Katalog radova
PREVOD: Milan Milanović
FOTOGRAFIJE RADOVA: Vladimir Popović, Momčilo Đorđević
GRAFIČKI DIZAJN: Milena Vučković

BR. STRANA: 24
JEZIK: srpski (ćirilica) / engleski
REPRODUKCIJE U BOJI: 12 radova
CENA: 500 RSD
PORUČIVANJE: galerija@galerijarima.com