ŠULETIĆ, Ivan

U PONUDI

SULETIC u ponudi SR

 

UMETNIK ______________________________________________________

SULETIC bioIVAN ŠULETIĆ (1982)

Diplomske (2007), specijalističke (2009) i doktorske umetničke studije (2015) završio je na
slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.
Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, među kojima su i “Constellation”, Kulturni centar Srbije; Pariz, “Triumphal Arch”, Appleton Square, Lisabon; “Contemporaneity and Crisis“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine,Novi Sad; „Zyklus 9.0“ i „Zyklus 10.0“, Stift Lilienfeld, Austrija.
Jedan je od osnivača i kourednika „Supervizuelna” internet magazina za savremenu umetnost.
Radi kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.